Výběrové řízení

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení na pracovní pozici uklízečka ZŠ a MŠ Předpokládaný nástup je pondělí 18. 8. 2014. Žádost s životopisem přijímá ředitelka školy nebo můžete zasílat na zs.bystrocice@seznam.cz do středy 25. 6. 2014.

13.5.2014 Besídka ke Dni matek

 Tento den proběhlo společné setkání v MŠ a poděkování dětí ke svátku maminek formou básniček, písniček a tanečků a předání dárečků a přáníček vyrobených dětmi.Děti sklidily bouřlivý potlesk a pochvalu od diváků, což je jistě zahřálo u srdíčka.                                                                                                          Napsala Z. Novotná