Jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR

Správce, Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako „GDPR“).

Funkci pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce vykonává společnost Schola Servis GDPR, s.r.o., IČ: 04223748. Pokračovat ve čtení

Volba zákonného zástupce do Školské rady Základní školy a Mateřské školy Bystročice, příspěvkové organizace

Volba proběhla ve středu 9. 5. 2018. Volby se zúčastnili zástupci 25 žáků z celkového počtu 35 ( sourozence zastupovala 1 osoba ).Celkem byli navrženi 3 kandidáti.Do Školské rady byla zvolena paní Alena Kovářová s počtem získaných hlasů 14.

 

 

 

 

Pozvánka

ZŠ a MŠ Bystročice a Obec Bystročice Vás srdečně zvou na oslavu Dne matek, která se uskuteční v sokolovně Bystročice v sobotu 12. 5. 2018 v 16:00 hod.

Program:

Vystoupení Spolku elegantních dam ( historický tanec a přehlídka historických kostýmů od gotiky po 30. léta 20. stol. )

Program dětí Dnes o Tebe pečuji já, Smím prosit

Hovorové hodiny

Ve středu 9. 5. 2018 od 14:00 do 17:00 h. se uskuteční HOVOROVÉ HODINY – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte. V rámci hovorových hodin proběhne volba zástupce rodičů do školské rady z navržených kandidátů.  Kandidáti byli navrženi na schůzce rodičů v září.

 

Ukliďme svět v pondělí 30. 4. 2018

V pondělí 30. 4. 2018 máme pro děti ve škole připravený projekt Ukliďme svět. Žáci si vezmou sportovní oblečení a obuv, pracovní rukavice, psací potřeby, svačinu a pití. Mohou si přinést také masku čarodějnic a čarodějů. Za hezkého počasí pro děti na zahradě připravíme čarodějný rej.

Školní družina bude do 16:30 h. V 15:30h. budeme odcházet s dětmi k sokolovně na akci Pálení čarodějnic, kterou pořádá Obec Bystročice. Od 15:30 h. si budou rodiče děti vyzvedávat u sokolovny.

Den otevřených dveří v MŠ

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který v naší školce

  proběhne ve středu 2. 5. 2018 

    od 7.30 – 9. 30 hod.

Přijďte si mateřskou školu prohlédnout a podívat se na styl naší výchovně – vzdělávací práce.

                             Budeme se těšit.