Důležité informace ke vzdělávání do 10. 1. 2021

Vážení rodiče,

dle usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 byla vydána krizová opatření, podle kterých se provoz v naší škole od pondělí 4. 1. 2021  změní následovně.

Mateřská škola bude otevřena v pondělí 4. 1. 2021, provoz zůstává beze změn. Děti budou od pondělí 4. 1. 2021 přihlášeny na obědy.

Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ se budou od pondělí 4. 1. 2021 vzdělávat prezenčně podle rozvrhu pro prezenční výuku platného od 1. 9. 2020. Od pondělí 4. 1. 2021 budou přihlášeni na obědy. Otevřena bude také školní družina ranní i odpolední v obvyklých časech. Výuka bude začínat v 8:00 hod. Po celou dobu pobytu ve škole platí povinnost nosit roušku.

Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ se budou od pondělí 4. 1. 2021 vzdělávat distančně podle rozvrhu pro distanční výuku. Obědy budou žákům odhlášeny. Výuka bude probíhat přes Microsoft Teams.

Děkujeme za spolupráci.

 

 

 

Lyžařský výcvik

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace a uvolnění stávajících opatření proběhnou tak, jako každý rok Kurzy lyžování pro 1. stupeň ZŠ.
Kurzy začínají v týdnu od 15.1.2021
Více informací a online přihlášky naleznete na www.rokspohybem.cz

Přišel k nám Mikuláš

V pátek 4.12. za námi přišel Mikuláš s krásným andělem a nezbednými čerty. Nejdříve navštívili děti ve školce, od kterých si poslechli krásné básničky, a protože tady nebyli žádní nezbedníci, dostaly všechny děti sladkou odměnu od anděla. Mikulášská výprava pokračovala za dětmi ze základní školy, kde všichni nezbedníci slíbili, že se polepší a tak na sladkosti došlo také. 

Na stopě záhad profesorů Alberta a Pepy

Dne 30.11. 2020 se naši žáci 3.- 5.ročníku vrátili zpět do školních lavic. Počítače vyměnili za tabuli, lavice a židle. Společně s paní učitelkou Greplovou se vydali na stopu záhad profesorů, kteří je doprovázejí tímto školním rokem. Plnili různé úkoly a tím opakovali vše, co se během distanční výuky společně naučili. Za správné vyřešení úkolů mohli propíchnout balónek, který ukrýval indicie k hádání slovního spojení. Všichni si to moc užili a tajenku správně vyřešili. Vánoční tradice, to byla ta správná slova tajenky. Teď už nás vánoční tradice budou provázet měsícem prosinec a všichni si je užijeme ve škole i doma s rodinou.

Informace pro rodiče – vyjádření KHS ke dni 7. 12. 2020

Vážení rodiče,

po dnešním vyhodnocení a dalších pokynech KHS v Olomouci může naše škola pokračovat v prezenčním vzdělávání. Znovu upozorňuji, že žáci i zaměstnanci školy musí používat při pobytu ve škole roušky. Pokud by se u Vašeho dítěte projevil některý z příznaků onemocnění COVID-19, neposílejte dítě do školy a kontaktujte lékaře dítěte. Výsledek vyšetření, prosím, oznamte škole. Děkujeme za spolupráci.

 

 

Informace pro rodiče o výskytu onemocnění COVID-19

Vážení rodiče,

bohužel Vám musím oznámit, že pedagog ZŠ ( 3. – 5. ročník ) byl dnes pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Žáci i učitelé v ZŠ používají roušky, pravidelně větráme, ve třídě je čistička vzduchu, postupujeme v souladu s platnými mimořádnými opatřeními. Zatím se pro žáky naší školy nic nemění, čekáme na vyjádření KHS. Pokud by mělo Vaše dítě příznaky tohoto onemocnění, neposílejte díte do školy a okamžitě kontaktujte lékaře dítěte. Výsledek vyšetření, prosím, oznamte škole. O případných dalších opatřeních Vás budeme informovat prostřednictvím této webové stránky. Děkujeme za spolupráci.