Konzultační hodiny v ZŠ

Ve středu 26. 1. 2022 proběhnou ve škole konzultační hodiny v době od 14:30 do 17:00 hod. Pokud se budete chtít účastnit, je třeba se předem nahlásit u vyučujících telefonicky nebo emailem. Kontakty na paní učitelky jsou uvedeny v žákovské knížce. Vzdělávání svého dítěte můžete s vyučujícími konzultovat i během školního roku po předchozí domluvě.

Informace pro rodiče

Vážení rodiče,

od 1. února 2022 odchází na mateřskou dovolenou paní učitelka  Mgr. Kamila Greplová Kyselá, proto nastane menší změna v rozvrhu hodin. Předměty, které učila paní učitelka Greplová, bude vyučovat do 30. 6. 2022 paní učitelka Mgr. Miloslava Mrázková. Informatiku a AJ pro 3. ročník bude vyučovat paní učitelka Mgr. Eva Chmelařová. Nový rozvrh hodin dostanou žáci v příštím týdnu a bude zveřejněn na našich stránkách.

Plavecký výcvik bude přesunut na příští školní rok. Pro žáky naší školy je objednán od září.

Klub zábavné angličtiny pro 1. a 2. ročník ZŠ

Od 2. pololetí otevíráme pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ Klub zábavné angličtiny. Kroužek bude probíhat každé úterý 13:00 – 13:45 ( pro žáky 2. ročníku ) a 13:45 – 14:30 ( pro žáky 1. ročníku ZŠ ). Kroužek povede paní učitelka Lenka Indráková a bude pro děti zdarma. Přihlášky dostaly děti ve škole.

Nařízení karantény v I. třídě ZŠ

Vážení rodiče,

v I. třídě ( 1. a 2. ročník ) byla 2. 12. 2021 přítomna osoba, která byla pozitivně testovaná na onemocnění COVID 19. Dle nařízení KHS Olomouc všichni žáci 1. a 2. ročníku ZŠ nastupují od pondělí 6. 12. 2021 do karantény. Osoby, které COVID prodělaly ( jsou v ochranné lhůtě ), do karantény nenastupují.

Ohledně PCR testu Vás kontaktuje Krajská hygienická stanice.

Na PCR test budete pozváni 5. – 7. den  od kontaktu s pozitivní osobou (tj. úterý 7. 12. – čtvrtek 9. 12.). V případě negativního výsledku dítěti končí karanténa nejdříve po 7 dnech ode dne zahájení karantény ( tj. čtvrtek 9. 12. 2021 ).

Informace k distanční výuce Vám budou zaslány třídní učitelkou.

Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o uzavření třídy (Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření třídy), kontaktujte mě emailem (zs.bystrocice@seznam.cz) nebo telefonicky.

Děkujeme Vám za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy