SFZP_CMYK_NEW

 Ekohrátky v Jeseníkách

 ozdravný pobyt podporovaný ze SFŽP ČR.


V týdnu od 22. 2. 2016 do 28. 2. 2016 jsme uspořádali ozdravný pobyt Ekohrátky v Jeseníkách v obci Malá Morávka v Jeseníkách, na který byla naší škole poskytnuta finanční podpora ze Státního fondu životního prostředí ČR.

Během pobytu prošli žáci terénním ekologickým programem, který posílil jejich kladný vztah k přírodě a přiblížil vliv člověka na životní prostředí. U žáků byly dále rozvíjeny klíčové kompetence  k učení, kompetence k řešení problémů, sociální a personální, komunikativní, občanské a pracovní. Nosným pilířem ekologického programu byla témata: les, půda, trvale udržitelný rozvoj, voda, problémy životního prostředí, člověk a krajina. Ozdravný pobyt jsme také využili k pohybu a aktivnímu pobytu dětí na čerstvém vzduchu. Žáci v rámci ekoprogramu absolvovali denně pěší výlety po okolí. Na programu pro děti jsme spolupracovali s ekologickým sdružením Hájenka.