V období hlavních prázdnin bude školní družina uzavřena z důvodu přístavby ŠD. Děkujeme za pochopení.