Plán akcí

.

PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE 

Září  

1. 9.     Zahájení nového školního roku

8. 9. 2020 v 16:30 hod.      Schůzka rodičů dětí MŠ

9. 9. 2020 v 16:00 hod.       Schůzka rodičů žáků ZŠ

Říjen  

 

 Listopad  

10. 11. 2020 od 14:00 do 17:00 hod.  ZŠ Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

 

Prosinec 

Slavnosti slabikáře

Mikulášská nadílka

Vánoční strom pro zvířátka

Strom pochoutek ptáčkům

Vánoční čtení seniorům

Vánoční čtení školáků dětem v MŠ před spaním

 Leden             

19. 1. 2021 od 14:00 – 17:00 hod.   Konzultační hodiny v ZŠ

Únor 

Zahájení plaveckého výcviku

 

Březen

24. 3. 2021   Den otevřených dveří v ZŠ i MŠ od 8:00 do 10:00 hod.

 cestopis – kino Metropol

Loučení se zimou

Duben  

13. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hod. Zápis do 1. ročníku ZŠ

20. 4. 2021 od 14:00 do 17:00 hod. Hovorové hodiny

Den Země

Květen    

Svátek matek

 

Červen

Den dětí

Výlet ZŠ

Výlet MŠ

Závěrečná školní slavnost

 

Během školního roku se budeme účastnit různých soutěží ( sportovních, výtvarných, hudebních aj.), navštívíme divadlo, kino, muzea (dle aktuální nabídky), klub místních důchodců, místní knihovnu. Ve škole probíhají sběry baterií, žárovek a papíru.