.

PLÁN AKCÍ ZŠ  BYSTROČICE 

Září  

4. 9. 2023    Zahájení nového školního roku

12. 9. 2023  Zahájen plavecký výcvik

13. 9. 2023 Schůzka rodičů žáků ZŠ v 16:30

23. 9. 2023  Slavnosti babího léta – 14:00 areál u sokolovny

27. 9. 2023 Kambodža – cestopis v kině Metropol

Říjen

Listopad

3. 11. 2023   Program v Pevnosti poznání v Olomouci

 14. 11. 2023 14:00 – 17:00 Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

Svatý Martin

Slavnosti Slabikáře v ZŠ

Adventní dílna ve škole

Prosinec

 Mikuláš v ZŠ

8. 12. 2023    Vánoce s Poutníky

13. 12. 2023 1. – 2. roč. ZŠ kino  Metropol – Mrazík

 Vánoční jarmark

Vánoční strom pro zvířátka a ptáčky

Vánoční besídka – dopolední projekt pro děti ve třídách

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

 Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ 

31. 1. 2024    Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 

Únor

2. 2. 2024   Pololetní prázdniny

Březen

4. 3. – 10. 3. 2024 Jarní prázdniny

11. 3. 2023 O dívce stříbrem zakleté – div. představení

 Vynášení Moreny ve školní družině

 Návštěva místní knihovny

Čechy pod Kosířem – Velikonoce aneb zvyky a tradice ze zámku i vesnice

Duben

 3. 4. 2024 Den otevřených dveří v ZŠ a MŠ

Kraslicovník před školou

16. 3. 2024 Zápis do 1. ročníku ZŠ 14:30 – 17:00

23. 4. 2024 Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

22. 4. 2024    Den Země

Čarodějnice na zámku v Čechách pod Kosířem

Čarodějnice  – akce obce Bystročice

Květen

Den rodiny

Červen

Výlet

Závěrečná školní slavnost

Plán akcí bude v průběhu roku doplňován o divadelní představení, výstavy, vzdělávací programy, projekty ve škole i mimo školu, soutěže pro děti.