.

PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE 

Září  

1. 9. 2021    Zahájení nového školního roku

22. 9. 2021  Schůzka rodičů žáků ZŠ v 16:30

29. 9. 2021   Schůzka rodičů dětí MŠ v 16:30

Říjen

Sběr papíru – soutěž tříd

25. 10. – 26. 10. 2021 Máme rádi zvířata – dvoudenní projekt v ZŠ. V rámci projektu proběhla beseda o exotickém ptactvu a výlet na Úsov

Listopad

23. 11. 2021   Slavnosti Slabikáře v ZŠ

Prosinec

6. 12. 2021   Mikuláš v MŠ i ZŠ

13. 12. 2021 Vánoční pečení v ZŠ

14. 12. 2021  Vánoční besídka v ZŠ i MŠ

21. 12. 2021   Vánoční strom pro zvířátka

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

26. 1. 2022   Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ 14:30 – 17:00

31. 1. 2022    Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 

Únor

4. 2. 2022   Pololetní prázdniny

14. 2. 2022  Talentmanie ve školní družině

21. 2. – 27. 2. 2022    Jarní prázdniny

Březen

1.3. 2022 Karneval v MŠ

2. 3. 2022 Cestopis Velké safari v kině Metropol

4. 3. 2022  Učíme se v maskách

14. 3. 2022 Sportovní odpoledne ve školní družině

18. 3. 2022 Recitační a divadelní soutěž – školní kolo

21. 3. 2022  Vynášení Moreny ve školní družině

25. 3. 2022  Návštěva místní knihovny

26. 3. 2022  Vystoupení dětí ze školní družiny na akci Obce Bystročice

28. 3. 2022  Den naruby v ZŠ

30. 3. 2022  Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 8:00 – 8:45

Duben

1.4. 2022   Příroda – náš kamarád (projekt v ZŠ)

2. 4. 2022   Ukliďme Česko

Kraslicovník před školou

13. 4. 2022    Zápis do 1. ročníku ZŠ 14:30 – 17:00

20. 4. 2022    Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

21. 4. 2022    Den Země

29. 4. 2022   Čarodějnice – akce obce Bystročice (vystoupí děti z MŠ)

Květen

Oslava svátku maminek

Sběr papíru – soutěž tříd

Červen

Výlet

Závěrečná školní slavnost