.

PLÁN AKCÍ ZŠ  BYSTROČICE 

Září  

1. 9. 2022    Zahájení nového školního roku

5. 9. 2022  Schůzka rodičů žáků ZŠ v 16:30

Říjen

Sběr podzimních plodů pro ZOO

Dýňobraní

Listopad

9. 11. 2022 Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

Svatý Martin

Drakiáda ŠD

Slavnosti Slabikáře v ZŠ

Adventní dílna ve škole

Prosinec

 Mikuláš v ZŠ

 Vánoční jarmark

Prostřeno – ŠD

Vánoční strom pro zvířátka a ptáčky

Vánoční besídka – dopolední projekt pro děti ve třídách

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

18. 1. 2023   Konzultační hodiny pro rodiče žáků ZŠ 

Talentmánie – ŠD

31. 1. 2023    Předání výpisu z vysvědčení za 1. pololetí 

Únor

3. 2. 2023   Pololetní prázdniny

27. 2. – 5. 3. 2023    Jarní prázdniny

Březen

7. 3. 2023 Cestopis Dravá Amazonie

Učíme se v maskách

 Vynášení Moreny ve školní družině

 Návštěva místní knihovny

28. 3. 2023  Den naruby v ZŠ

29. 3. 2023  Den otevřených dveří 8:00 – 9:40

Duben

 Ukliďme Česko, ukliďme Bystročice

Kraslicovník před školou

12. 4. 2023    Zápis do 1. ročníku ZŠ 14:30 – 17:00

19. 4. 2023    Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

22. 4. 2023    Den Země

  Čarodějnice 

Květen

Oslava svátku maminek

Sběr papíru – soutěž tříd

Červen

Výlet

30. 6. 2023 Závěrečná školní slavnost

Plán akcí bude v průběhu roku doplňován o divadelní představení, výstavy, vzdělávací programy, projekty ve škole i mimo školu, soutěže pro děti.