Jsme malotřídní ZŠ se dvěma odděleními MŠ, školní družinou a školní jídelnou – výdejnou. Vzděláváme žáky 1. – 5. ročníku. V letošním školním roce navštěvuje školu 45 žáků. V naší škole vyučujeme Informatiku již od 3. ročníku. V 5. ročníku máme o hodinu angličtiny navíc v předmětu Konverzace v AJ. Během školního roku pořádáme mnoho školních akcí a účastníme se zajímavých projektů. Děti mají na výběr z velkého počtu kroužků.