vyzva56logoNázev projektu: Zavádění blended learningu

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0264

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků a učitelů v oblasti anglického jazyka na základní škole, formou řízené, kombinované a individualizované výuky ( blended learningu ) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K zavedení blended learningu v naší škole jsme využili platformu www.onlinejazyky.cz. Žáci a učitelé si vyplnili vstupní test a potom  jim byl přidělen kurz dle jejich úrovně. Kurzy byly zpracované zábavnou formou, žáky velmi bavily. Na začátku lekce měli vždy nová slovíčka z určitého okruhu, která potom dále upevňovali, procvičovali a opakovali. Hodnocení na konci každého cvičení bylo vyjádřeno velmi vtipně a poutavě. Žáky bavilo a vždy se na hodnocení těšili. Ovládání programu bylo pro žáky jednoduché a snadné, což je pozitivum tohoto produktu.

Program jsme využívali jednou týdně v hodině AJ. Žáci i učitelé si mohli AJ procvičovat i doma pomocí přístupových údajů, které získali ve škole.

Výstupní úroveň jazykového vzdělávání žáků byla určitě naplněna. U všech žáků došlo ke zlepšení úrovně. Práce s výukovým programem byla mezi žáky velmi oblíbena, většina se k programu vracela i mimo školu.

Tato metoda vzdělávání žáků je dětem velmi blízká. Byla i přínosná, což dokazují vstupní a výstupní testy.

Firma, která naší škole tento program zprostředkovala, nám nabídla již v počátku možnost využití programu do konce školního roku 2015/2016. Této možnosti jsme samozřejmě využili. Nyní nám bylo nabídnuto pokračování v tomto výukovém programu za mírný poplatek i v následujíccím školním roce 2016/2017. I této nabídky jsme využili, protože se nám potvrdilo, že tato metoda ve výuce AJ má smysl a je žáky velmi oblíbena.