Folklorní kroužek  úterý 14:30 – 16:00 J. Šálková 100,-kč/měsíc

Fotbal                   středa   14:30 – 15:30    bližší informace www.bavsefotbalem.cz