Zájmové kroužky

 

Základní škola a Mateřská škola Bystročice, příspěvková organizace

 Zájmové kroužky

 školní rok 2019/2020

Flétna v MŠ                           p. uč. Zdenka Novotná                       dle domluvy

Taneční a pohybová průprava   TŠ Coufalovi

Florbal   Starsflorbal   sokolovna    www.starsflorbal.cz