Zájmové kroužky

 

Informace pro rodiče – zájmové kroužky

 Taneční a pohybová průprava pro děti 1. a 2. ročníku ZŠ ( Taneční škola Coufalovi )-upřesníme dle počtu přihlášených dětí, informace a přihlášení nástěnka v šatně ZŠ, předpokládaný termín úterý, ještě upřesníme na letáku v šatně

Briks 4 Kidz – kroužek se stavebnicí Lego, bližší informace a přihláška na www.bricks4kidz.cz/olomouc, středa 13:45 – 14:40

 Věda nás baví bližší informace a přihláška na www.vedanasbavi.cz, úterý 13:00 – 14:00

Florbal bližší informace a přihláška www.starsflorbal.cz, pondělí 15:00 – 15:50 ( 0 – 3. tř.), pondělí 16:10 – 17:00 ( 3. – 9. tř. )

Tyto kroužky budou zahájeny dle informací na internetových stránkách. Bližší informace k Tanečnímu kroužku zveřejníme na našich stránkách a na letáku v šatně ZŠ.

——————————————————————————————————–

Škola bude dále otevírat níže uvedené zájmové kroužky, které začnou pracovat od října 2019. Pokud byste chtěli dítě do níže uvedených kroužků přihlásit, vyplňte níže uvedenou přihlášku.

 Výtvarný ( v rámci družiny ) – p. vych. L. Cigrová čtvrtek15:00 – 16:30, 300,-Kč/ pololetí

Angličtina pro 1. a 2. ročník ZŠ – p. uč. L. Indráková, pátek 11:50 – 12:15

V rámci dotace Rozvíjíme polytechniku a ICT budeme od října otevírat 3 kluby pro děti. Bližší informace budou upřesněny v 2. polovině září. Jedná se o

badatelský ( přírodovědný) klub úterý 14:30 – 16:00

klub dětské logiky a deskových her středa 14:40 – 15:50

klub komunikace v AJ pro starší školáky ( 3. – 5. roč. ). pondělí 13:00 – 14:30