Nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Florbal                                               pondělí 16:00 – 17:00 1100,-Kč/pololetí

Bližší informace www.starsflorbal.cz

Folklorní kroužek                               úterý 14:00 – 15:30 J. Šálková 100,-Kč/měsíc

Fotbal středa 14:30 – 15:30 1300,-Kč/pololetí

Pohybový kroužek pátek 14:30 – 15:30 1300,-Kč/pololetí

Bližší informace www.bavsefotbalem.cz

Nabídka kroužků v rámci ŠD:

Pondělí 13:00 – 14:30 – Kreativ – tvoření

Středa 13:00 – 14:30 – Školní časopis (4. a 5. ročník)

Čtvrtek 13:00 – 14:30 – Sportovní kroužek

Pátek 13:00 – 14:30 – Anglický jazyk (1. a 2. ročník)