Nabídka kroužků na školní rok 2023/2024

Florbal                                               pondělí 16:00 – 17:00 1100,-Kč/pololetí

Bližší informace www.starsflorbal.cz

Folklorní kroužek                               úterý 14:30 – 16:00 J. Šálková 100,-Kč/měsíc

Fotbal středa 14:30 – 15:30 bližší informace www.bavsefotbalem.cz

Nabídka kroužků v rámci ŠD na 2. pololetí

Pondělí 15:00 – 16:00 – Výtvarný kroužek

Středa 15:00 – 16:00 – Dramatický kroužek

Čtvrtek 15:00 – 16:00 – Sportovní kroužek