Děkujeme panu Strejčkovi za auta na písek.

Děkujeme paní Zlatě Mádrové za skvělou exkurzi na její farmě ve Štětovicích.

Děkujeme panu Dokoupilovi za úžasnou exkurzi v jejich rodinné firmě DD sport v Dubanech.

Děkujeme všem, kteří zapůjčili “ svoje poklady“ na školní výstavu Školní hanácký lidový skanzen.

Velké poděkování patří všem, kteří přispěli dětem do jejich obchůdků na akci Vítání jara.

Velmi děkujeme všem, kteří nám pomohli s jarním úklidem zahrady. Byli to: manželé Bulvovi, Dokoupilovi, Urbanovi, paní Čudová, paní Tomková, paní Havránková, paní Krajíčková, pan Urbánek a pan Juřica.

Děkujeme paní Ireně Rolné za ušití látkového tunelu na cvičení a nový potah na kolébku.

Děkujeme paní Urbanové za jarní dílny pro děti ze třídy Koťat MŠ.

Děkujeme paní Bonaventurové za papírové hvězdy – krásně nám vyzdobily školu.

Děkujeme panu Krejčiříkovi za “ betlémskou hvězdu “ ( nákup + pomoc ).

Děkujeme p. Moudrému a p. Krejčiříkovi za zimní vycházku ke krmelci.

Velké poděkování manželům Banášovým za nádherný živý betlém v projektu Putování za betlémskou hvězdou.

Děkujeme paní Havránkové za perníkovou chaloupku.

Děkujeme paní Urbanové za materiál na vánoční tvoření stromečku z borovicové šišky.

Děkujeme panu Daňkovi, panu Dekarovi, panu Hankovi, panu Juřicovi a panu Valachovi za krásná krmítka pro ptáčky.

Děkujeme panu Dokoupilovi a panu Daňkovi za zapůjčení pilek na dřevo na výrobu mávátek, která děti potřebovaly při vystoupení na vánočním jarmarku.

Děkujeme panu Dokoupilovi za zapůjčení saní na vystoupení dětí MŠ na vánočním jarmarku.

Děkujeme paní Rozsívalové, paní Stejskalové a paní Cebákové za materiál na tvoření ( stužky, knoflíky, skořápky, rozinky, jablíčka aj. ) pro děti v MŠ.

Děkujeme panu Moudrému za skvělou besedu v klubovně místního mysliveckého sdružení v projektu Křeslo pro hosta.

Děkujeme všem rodičům, kteří potěšili děti sladkostmi a dobrotami na Hallowenské party.

Děkujeme paní Berkové za příspěvek na  Halloween a draky na Drakiádu.

Děkujeme panu Melkusovi za báječnou roli krajánka v projektu Martinské dopoledne.

Děkujeme panu Kubíčkovi za skvělou besedu v projektu Křeslo pro hosta.

Děkujeme paní Kryštovské za papíry na kreslení.

Velké poděkování panu Kryštovskému, paní Kryštovské a paní Havránkové za pomoc při sběru papíru.

Děkujeme panu Kubíčkovi za sklenici bystročického zelí – ochutnávka pro zahraniční studenty.

Děkujeme paní Urbanové za okrasné dýně.

Děkujeme paní Juhaňákové za papíry na kreslení.

Velké poděkování rodinám Šnáblovi, Zatloukalovi a Banášovi za ubytování zahraničních studentů, kteří na naší škole působili v projektu Edison.

Děkujeme Spolku Bystročice Fest za sponzorský dar 5.000,-Kč.

Děkujeme přátelům motocyklů za sponzorský dar – koš plný míčů a dalších dárků.

Děkujeme Hanačkám z Kožušan Tážal pod vedením paní Lakomé za krásné vystoupení na závěrečné školní slavnosti.

Děkujeme všem, kteří věnovali sladkosti, ovoce a drobné hračky pro děti do našeho obchůdku na závěrečné školní slavnosti.

Děkujeme paní Cíglerové za šerpy pro předškoláky a žáky 5. ročníku.

Děkujeme paní Urbanové, paní Dekarové, panu Knapovi, panu Bulvovi, panu Zatloukalovi, panu Mahdalovi, paní Šnáblové, manželům Krajíčkovým a paní Daňkové za pomoc při jarním úklidu školní zahrady.

Děkujeme paní Špangrové za X-BOX a hry do školní družiny.

Děkujeme panu Kryštovskému a panu Mahdalovi za pomoc při sběru papíru.

Děkujeme paní Urbanové za materiál a nápady na dárečky pro maminky ke Dni matek pro děti v mateřské škole.

Děkujeme paní Urbanové za náměty pro výtvarnou činnost na velikonoční tvoření v mateřské škole.

Děkujeme paní Švestkové za velikonoční sádrové kachlíky na vybarvení.

Děkujeme paní Stejskalové za sponzorské dárky do prodejního obchůdku na závěrečné vyhodnocení soutěže O nejlepšího jedlíka.

Děkujeme paní Kryštovské za papíry na kreslení.

Děkujeme RNDr. Aleně Vondrákové, Ph.D. za uspořádání výstavy Bystročice na starých mapách, kvíz pro děti a drobné ceny na školní akci Vánoční zpívání dne 21. 12. 2015.

Děkujeme paní Urbanové za nápady a materiál k vánočnímu tvoření  v MŠ.

Děkujeme panu Moudrému za větve jehličnanů na vánoční kytice a za vánoční stromeček do MŠ.

Děkujeme paní Pavelkové za dřevěnou sochu sovy do třídy ZŠ.

Děkujeme p. Hrůzkovi a p. Juřicovi za pomoc s přesunem nábytku ve třídách MŠ.

Děkujeme paní Urbanové za přírodniny, materiál a pomůcky k podzimnímu tvoření v MŠ.

Děkujeme manželům Kovářovým za stavebnici Didaktik – kostky do třídy MŠ.

Děkujeme panu Kryštovskému, paní Kryštovské a zaměstnancům Obce Bystročice za pomoc s odvozem při podzimním sběru papíru.

Děkujeme Spolku Bystročice Fest za sponzorský dar 2.000,-Kč.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli při soutěžích na Závěrečné školní slavnosti.

Děkujeme všem, kteří přispěli do našeho obchůdku na Závěrečné školní slavnosti.

Děkujeme paní Urbanové za dílnu korálkování na akci ZŠ pořádané ke Dni matek.

Děkujeme paní Urbanové za nápady a pomoc při výrobě náhrdelníků z korálků a ozdobných krabiček jako dárečků ke Dni matek pro děti z MŠ

Děkujeme panu Kryštovskému za pomoc s odvozem při jarním sběru papíru.

Děkujeme manželům Kovářovým za nástěnnou mapu ČR.

Děkujeme paní Hiemerové za fotky a focení dětí na dětském karnevalu.

Děkujeme za přispění do tomboly na dětském karnevalu, který se konal v pátek 27. 2. 2015.

Děkujeme paní Šnáblové za ušití pohádkových čepiček.

Děkujeme paní Hiemerové za pexeso, pastelky a barevné papíry pro děti v MŠ.

Všem  děkujeme za pomoc při sběru papíru, který se uskutečnil dne 17. 10. 2014. S odvozem nám pomohli: pan Mahdal, pan Kryštovský, paní Bieliková, paní Šnáblová, pan Zatloukal.

Děkujeme panu Juřicovi, panu Spáčilovi, panu Stejskalovi, panu Bulvovi, panu Špangrovi, panu Klukovi a panu Halouskovi za pomoc při bourání dřevěné kůlny na školním dvoře.

Děkujeme všem za pomoc při sběru papíru. S odvozem nám pomohli: pan Mahdal, pan Kryštovský, pan Blaha, paní Zatloukalová, paní Šnáblová, paní Bieliková, pan Juřica.

Děkujeme paní Dvořákové za ušití šmoulích čepiček a sukýnek na vystoupení dětí MŠ na Velikonočním jarmarku.