Plán akcí

PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE 

Září  

2. 9.     Zahájení školního roku

Říjen  

Drakiáda

Sběr papíru

 Listopad 

Martinské slavnosti

Prosinec 

Slavnosti slabikáře

Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark – pořádá obec Bystročice ve spolupráci se školou

Vánoční strom pro zvířátka

Strom pochoutek ptáčkům

Vánoční čtení rodičů a prarodičů dětem v MŠ před spaním

 Leden             

 

Únor  

Zahájení plaveckého výcviku

Masopust

Karneval

Březen

Loučení se zimou

Duben  

cestopis  kino Metropol

Den Země

VII. bystročický slet čarodějů a čarodějnic – pořádá Obec Bystročice ve spolupráci se školou

Květen    

Svátek matek

Červen

Den dětí

Den otců

Výlet MŠ

Závěrečná školní slavnost

 

Během školního roku se budeme účastnit různých soutěží ( sportovních, výtvarných, hudebních aj.), navštívíme divadlo, kino, muzea (dle aktuální nabídky), klub místních důchodců, místní knihovnu. Ve škole probíhají sběry plastových uzávěrů, baterií, žárovek a papíru.