Září

Zahájení nového školního roku

14. 9. 2023 Schůzka rodičů dětí v 16.30 hod.

15. 9. 2023 Koťata – Kukuřičné bludiště Slavonín Olomouc

18. 9. 2023 v MŠ – Divadlo Plyšového Medvídka – Křišťálová studánka aneb Cirkus Sládek

23. 9. 2023 Slavnosti babího léta

27. 9. 2023 Koťata – Kino Metropol Olomouc – Cestopis Kambodža

Říjen

Drakiáda

Listopad

Svatý Martin na bílém koni

Adventní dílna s floristkami

Prosinec

Mikuláš

Vánoční jarmark

Vánoční besídka s nadělováním od Ježíška

Vánoční strom pro zvířátka a ptáčky

13. 12. 2023 Koťata – Kino Metropol Olomouc – Mrazík

20. 12. 2023 v MŠ – Divadlo Plyšového Medvídka – Jak vypadá Ježíšek

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

16. 1. 2024 v MŠ – Divadlo Plyšového Medvídka – Mrož Ambrož

Únor

Sluňákov

Březen

Karneval 

Vynášení Moreny

Návštěva místní knihovny

Čechy pod Kosířem – Velikonoce aneb zvyky a tradice ze zámku i vesnice

Duben

Den otevřených dveří 9.00 – 9.30 hod.

Kraslicovník před školou

Den země – Ukliďme Česko

Čarodějnice – akce obce Bystročice 

Čarodějnice na zámku v Čechách pod Kosířem

Květen

Den rodiny

13. 5. 2024 Kino Metropol Olomouc – Lotrando a Zubejda

Červen

Výlet

Závěrečná školní slavnost

Plán akcí bude v průběhu roku doplňován o divadelní představení, výstavy, vzdělávací programy, projekty v MŠ i mimo školu, soutěže pro děti.