Plán akcí

PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE 

Září  

1. 9.     Zahájení školního roku

8. 9. 2020 v 16:30 hod. Schůzka rodičů dětí MŠ

Říjen  

 Listopad 

Prosinec 

Mikulášská nadílka

Vánoční strom pro zvířátka

Strom pochoutek ptáčkům

Vánoční čtení rodičů a prarodičů dětem v MŠ před spaním

 Leden             

 

Únor  

Zahájení plaveckého výcviku

 

Březen

24. 3. 2021 Den otevřených dveří v ZŠ i MŠ od 8:00 do10:00 hod.

Loučení se zimou

Duben  

Den Země

Květen    

Svátek matek

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Červen

Den dětí

Výlet MŠ

Závěrečná školní slavnost

 

Během školního roku se budeme účastnit různých soutěží ( sportovních, výtvarných, hudebních aj.), navštívíme divadlo, kino, muzea (dle aktuální nabídky), klub místních důchodců, místní knihovnu. Ve škole probíhají sběry plastových uzávěrů, baterií, žárovek a papíru.