Září

1.9. Zahájení nového školního roku

29.9. Schůzka rodičů dětí MŠ v 16.30 hod.

Říjen

Sběr papíru – soutěž tříd

25.10. beseda s ornitologem

Listopad

Videoprojekce rodičům Svatý Martin na bílém koni

Prosinec

6.12. Mikuláš

14.12. Vánoční besídka s nadělováním od Ježíška

21.12. Vánoční strom pro zvířátka a ptáčky

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

Únor

Zimní olympijské hry ve školce

Březen

1.3. Karneval

2.3. cestopis Velké Safari v kině Metropol Olomouc

21.3. Vynášení Moreny

25.3. Návštěva místní knihovny

30.3. Den otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků 8.00 – 8.45 hod.

Duben

1.4. Aprílový den

2.4. Ukliďme Česko

Kraslicovník před školou

21.4. Den Země

25.4. Ferda Mravenec – představení v kině Metropol Olomouc

29.4. Čarodějnice – akce obce Bystročice – vystoupení dětí

Květen

Sběr papíru – soutěž tříd

Svátek maminek

24.5. Obušku z pytle ven! – představení v kině Metropol

Červen

Výlet

Závěrečná školní slavnost