Září

1.9. 2022 Zahájení nového školního roku

5.9. 2022 Schůzka rodičů dětí v 16.00 hod.

Říjen

Sběr podzimních plodů pro ZOO

Dýňobraní

Listopad

Svatý Martin na bílém koni

Drakiáda

Adventní dílna s floristkami

Prosinec

Mikuláš

Vánoční jarmark

Vánoční besídka s nadělováním od Ježíška

Vánoční strom pro zvířátka a ptáčky

12.12. 2022 Zimní pohádka – kino Metropol Olomouc

Leden

Tříkrálová sbírka v obci

Tajemná zahrada – Městské divadlo Prostějov

Únor

projekt Cirkus

Březen

Karneval ve školce

7.3. 2022 cestopis Amazonie v kině Metropol Olomouc – předškoláci

Vynášení Moreny

Návštěva místní knihovny

Den otevřených dveří v MŠ

22.3. 2022 Do hajan! – Městské divadlo Prostějov

Duben

1.4. 2022 Pyžamový den

Den země – Ukliďme Česko

Kraslicovník před školou

Kašpárek staví domek – Městské divadlo Prostějov

Čarodějnice – akce obce Bystročice 

Květen

Sběr papíru – soutěž tříd

Svátek maminek

22.5. 2022 Dobrodružství hastrmana Tatrmana – kino Metropol Olomouc 

Červen

Výlet

Závěrečná školní slavnost

Plán akcí bude v průběhu roku doplňován o divadelní představení, výstavy, vzdělávací programy, projekty v MŠ i mimo školu, soutěže pro děti.