Plán akcí

PLÁN AKCÍ ZŠ A MŠ BYSTROČICE 

Září                  4. 9.     Zahájení školního roku

13. 9. Schůzka rodičů žáků ZŠ

20. 9. Schůzka rodičů dětí MŠ

 

Říjen  

17. 10.   ZŠ Planeta Země – Brazílie – kino Metropol

Drakiáda

Sběr papíru

23. 10. ZŠ výukový program Ježčím krokem celým rokem

25. 10. MŠ výukový program Ježčím krokem celým rokem

 Listopad  

1. 11. ZŠ Hovorové hodiny – schůzka rodičů za přítomnosti dítěte

Martinské slavnosti

Starostův hanácké vdolek

23. 11. Předškoláci, 1. + 2. roč ZŠ Semafor – mobilní dopravní hřiště 1. část

27. 11. Předškoláci, 1. + 2. roč. ZŠ Semafor – mobilní dopravní hřiště 2. část

Prosinec 

Slavnosti slabikáře

Mikulášská nadílka

Vánoční jarmark – pořádá obec Bystročice ve spolupráci se školou

Putování za betlémskou hvězdou spojené se spaním ve škole

Vánoční strom pro zvířátka – akce s myslivci

Strom pochoutek ptáčkům

Vánoční čtení seniorům

Vánoční čtení školáků dětem v MŠ před spaním

 Leden             

Zimní výprava

Únor 

 

Masopust

Březen

Loučení se zimou

Duben  

15. 4. cestopis Záhadná Namibie – kino Metropol

Den Země

V. bystročický slet čarodějů a čarodějnic – pořádá Obec Bystročice ve spolupráci se školou

Květen    

Svátek matek

Vlastivědná exkurze

O starostův pohár – meziškolní turnaj v kopané

Červen

Den dětí

Škola v přírodě

Den otců

Výlet MŠ

29. 6. 2018 Zahradní slavnost k ukončení školního roku

 

Během školního roku se budeme účastnit různých soutěží ( sportovních, výtvarných, hudebních aj.), navštívíme divadlo, kino, muzea (dle aktuální nabídky), klub místních důchodců, místní knihovnu. Ve škole probíhají sběry plastových uzávěrů, baterií, žárovek a papíru.