Název projektu: Na zelené stezce

Ve školním roce 2014/2015 naše škola čerpala dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje z dotačního programu Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v Olomouckém kraji v roce 2014.

V rámci projektu jsme uspořádali přírodovědnou soutěž Na zelené stezce. Soutěže se kromě pořadatele ZŠ a MŠ Bystročice zúčastnila i ZŠ a MŠ Jedlí a ZŠ a MŠ Olšany u Prostějova. Soutěžilo se v terénu v tříčlenných družstvech. Na vyznačené stezce čekalo žáky poznávání dvaceti obrázků rostlin a živočichů a tři stanoviště s přírodovědnou tématikou. Pro všehny zúčastněné školy byla také uspořádána beseda s názvem Plazi, jak je neznáte.

Dále bylo v rámci projektu vybudováno na školní zahradě dřevěné pexeso a dřevěný xylofon pro děti a zakoupeny encyklopedie do školní knihovny.