Zájmové kroužky

Zájmové kroužky plánujeme otevřít v týdnu  od 6.října, pokud to dovolí epidemiologická situace. Přehled zájmových kroužků bude zveřejněn v týdnu od 30. 9. , nyní jednáme o termínech. Všichni žáci ZŠ již dostali letáček na florbal. První hodina proběhne 20. 9. 2021 v sokolovně.  

Informace k provozu ZŠ od 13. 9. 2021

Vážení rodiče, od pondělí 13. 9. 2021 nebude probíhat testování žáků ve škole. Screeningové testování žáků ve školách bylo ukončeno ve čtvrtek 9. 9. 2021. Nadále platí povinnost nosit předepsanou ochranu dýchacích cest ve společných prostorách školy.   Děkujeme za spolupráci.