Zájmové kroužky

Zájmové kroužky plánujeme otevřít v týdnu  od 6.října, pokud to dovolí epidemiologická situace. Přehled zájmových kroužků bude zveřejněn v týdnu od 30. 9. , nyní jednáme o termínech.

Všichni žáci ZŠ již dostali letáček na florbal. První hodina proběhne 20. 9. 2021 v sokolovně.

 

Komentáře jsou zakázány.