Aktuální školní rok:

  • Školní rok 2020/21

V rámci hodin TV si žáci II. třídy (3.-5. ročník) vyzkoušeli aktivity zaměřené na posílení spolupráce a rozvoj pozitivního klimatu ve třídě. Seřadili se bez použití slov (pouze gestikulací) na židličkách podle výšky postavy, aniž by se nohou dotkli podlahy. Dále si ve venkovních prostorech našli rodinné členy své domácnosti. Jako poslední aktivitu si vyzkoušeli společné kreslení ve dvojici jednou tužkou. Kreslili jednoduché obrázky (slunce, mrak, dům, strom, kočka, pes, myš). Moc jsme se všichni u aktivit zasmáli a těšíme se na další. Mgr. Kamila Greplová Kyselá

Dne 20.5.2021 se žáci II. třídy (3.-5.ročník) zúčastnili projektu s názvem Nářadí se nebojíme aneb šikovné ruce pomáhají, který se konal v Rozáriu Olomouc. Děti si pod vedením lektorů z ekologického centra Sluňákov vyzkoušeli několik pestrých aktivit zaměřených na nočního živočicha-Netopýra zrzavého. Nejenže se dozvěděli podstatné informace o tomto savci, ale také si jej na vlastní oči mohli prohlédnout a pohladit. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit společnými silami budku pro netopýry, kde by mohli netopýři přebývat. Před samotnou montáží budky si děti vyzkoušely jednotlivé kroky postupu na aktivitách – skládání jednotlivých dílů budky, vrtání dírek do kelímku ruční vrtačkou, zatloukání hřebíků do špalků dřeva a jejich následné vytahování kleštěmi. Žáci budku společně obrousili brusným papírem a smontovali pomocí aku vrtačky za asistence lektorů. Hotovou budku jsme si odvezli do školy, kde ji umístíme na školní zahradu a třeba budeme mít to štěstí, že i v Bystročicích poskytneme přechodné obydlí netopýrům. Tento projekt byl financován z Map II. Děkujeme všem lektorům ze Sluňákova za tak krásný program.

V pondělí 28.6.2021 naši žáci navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Témata programu byla Fyzika kolem nás a Nezadržitelná voda. Děti si vyzkoušeli aktivity ve vědecké výtvarce, planetáriu a prohlédly si veškeré expozice v budově. Tento program byl financován z EU-Šablony II

Ve čtvrtek 17.6.2021 naši žáci opět navštívili Kemp Krásná Morava. Tentokrát si vyzkoušeli aktivity z programu Civilní a evakuační obrana. Měli možnost si zkusit střelbu lukem, orientaci na mapě, slaňování v obtížnějším terénu, první pomoc a jak bezpečně padat přes překážku. Tento program byl hrazen z EU-Šablony II.

Dne 17.6.2021 se naši žáci 1. stupně vydali do Kempu Krásná Morava v Olomouci, kde si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli hru Pevnost Boyard. Žáci byli rozděleni do 5 skupinek a plnili dané úkoly, např. přenos míčku na provaze, balancovník, Kimovu hru aj. Tento výlet byl financován ze Šablony II. Jak je vidět na fotografiích, děti byly velmi nadšené. Další týden nás v tomto kempu čeká další program a doufáme, že bude stejně tak dobrý, jako Pevnost Boyard.

Archiv fotogalerie:

  • Školní rok 2020/21

V rámci hodin TV si žáci II. třídy (3.-5. ročník) vyzkoušeli aktivity zaměřené na posílení spolupráce a rozvoj pozitivního klimatu ve třídě. Seřadili se bez použití slov (pouze gestikulací) na židličkách podle výšky postavy, aniž by se nohou dotkli podlahy. Dále si ve venkovních prostorech našli rodinné členy své domácnosti. Jako poslední aktivitu si vyzkoušeli společné kreslení ve dvojici jednou tužkou. Kreslili jednoduché obrázky (slunce, mrak, dům, strom, kočka, pes, myš). Moc jsme se všichni u aktivit zasmáli a těšíme se na další. Mgr. Kamila Greplová Kyselá

Dne 20.5.2021 se žáci II. třídy (3.-5.ročník) zúčastnili projektu s názvem Nářadí se nebojíme aneb šikovné ruce pomáhají, který se konal v Rozáriu Olomouc. Děti si pod vedením lektorů z ekologického centra Sluňákov vyzkoušeli několik pestrých aktivit zaměřených na nočního živočicha-Netopýra zrzavého. Nejenže se dozvěděli podstatné informace o tomto savci, ale také si jej na vlastní oči mohli prohlédnout a pohladit. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit společnými silami budku pro netopýry, kde by mohli netopýři přebývat. Před samotnou montáží budky si děti vyzkoušely jednotlivé kroky postupu na aktivitách – skládání jednotlivých dílů budky, vrtání dírek do kelímku ruční vrtačkou, zatloukání hřebíků do špalků dřeva a jejich následné vytahování kleštěmi. Žáci budku společně obrousili brusným papírem a smontovali pomocí aku vrtačky za asistence lektorů. Hotovou budku jsme si odvezli do školy, kde ji umístíme na školní zahradu a třeba budeme mít to štěstí, že i v Bystročicích poskytneme přechodné obydlí netopýrům. Tento projekt byl financován z Map II. Děkujeme všem lektorům ze Sluňákova za tak krásný program.

V pondělí 28.6.2021 naši žáci navštívili Pevnost poznání v Olomouci. Témata programu byla Fyzika kolem nás a Nezadržitelná voda. Děti si vyzkoušeli aktivity ve vědecké výtvarce, planetáriu a prohlédly si veškeré expozice v budově. Tento program byl financován z EU-Šablony II

Ve čtvrtek 17.6.2021 naši žáci opět navštívili Kemp Krásná Morava. Tentokrát si vyzkoušeli aktivity z programu Civilní a evakuační obrana. Měli možnost si zkusit střelbu lukem, orientaci na mapě, slaňování v obtížnějším terénu, první pomoc a jak bezpečně padat přes překážku. Tento program byl hrazen z EU-Šablony II.

Dne 17.6.2021 se naši žáci 1. stupně vydali do Kempu Krásná Morava v Olomouci, kde si pod vedením zkušených lektorů vyzkoušeli hru Pevnost Boyard. Žáci byli rozděleni do 5 skupinek a plnili dané úkoly, např. přenos míčku na provaze, balancovník, Kimovu hru aj. Tento výlet byl financován ze Šablony II. Jak je vidět na fotografiích, děti byly velmi nadšené. Další týden nás v tomto kempu čeká další program a doufáme, že bude stejně tak dobrý, jako Pevnost Boyard.