Logo_MZP

SFZP_CMYK_NEW

Naše škola získala dotaci na ozdravné pobyty žáků ZŠ Bystročice v Jeseníkách. Tento projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky ( www.sfzp.cz ) na základě rozhodnutí ministra životního prostředí          ( www.mzp.cz ). Žáci se zúčastnili dvou pobytů v Karlově pod Pradědem v termínech 14. 4. – 18. 4. 2019 a 5. 1. – 10. 1. 2020. Na pobytech byla zajištěna výuka ekologické výchovy ( 30 hodin ) spolkem Hájenka. Hlavními tématy ekoprogramu byla čistota ovzduší, les, půda, udržitelný rozvoj, voda problémy životního prostředí, člověk a krajina. Program byl plný zajímavých informací, pokusů, her, vyrábění, pobytu venku. Děti byly nadšené. Výše poskytnuté finanční dotace byla 82.250,-Kč. Všechny fotky z obou pobytů si můžete prohlédnout v záložce Fotogalerie ( archiv školní rok 2018/2019, 2019/2020 ).