Změna v souvislosti stravování dětí MŠ

Upozorňujeme na změnu v souvislosti se stravováním dětí MŠ po celostátním uzavření MŠ – stanovisko MŠMT:

„Po konzultaci s odborem legislativy bylo rozhodnuto, že nárok na dotovaný oběd mohou mít všechny děti zapsané do mateřské školy, neboť některá škola může mít děti v povinném předškolním vzdělávání pouze v řádu jednotek a z ekonomického hlediska by bylo obtížné realizovat chod školní jídelny.

Všechny děti naší MŠ mají nárok na dotovaný oběd. Obědy se vydávají v jednorázových boxech v pracovní dny od 11:00 do 11:30h. ve škole.

Informace pro rodiče

Všechny děti, u kterých probíhá distanční vzdělávání ( předškoláci MŠ a žáci ZŠ), mají nárok na dotované obědy ( cena oběda je stejná jako při vzdělávání ve škole  ).

Děti MŠ ( kromě předškoláků ) mohou také odebírat obědy ze školní jídelny, ale za plnou cenu. Cena oběda u těchto dětí je 50,-Kč.

Obědy vydáváme v jednorázových boxech denně od 11:00 do 11:30hod. ve škole

Prosíme rodiče dětí, pokud mají zájem o obědy ze školní jídelny, aby kontaktovali vedoucí školní jídelny paní Gambovou (kuchyne@zsolsany.cz, 797 972 922 – pracovní dny 7.00 – 14.00 hodin). Děkujeme

Uzavření ZŠ a MŠ Bystročice od 1. 3. 2021

Z důvodu rozhodnutí vlády bude od 1. 3. 2021 uzavřena ZŠ i MŠ. Žáci 3. – 5. ročníku ZŠ budou pokračovat v distanční výuce jako doposud. Na distanční vzdělávání od pondělí 1. 3. 2021 přejdou i předškoláci MŠ a žáci 1. a 2. ročníku ZŠ. O způsobu distanční výuky předškoláků a žáků 1. a 2. ročníku budete informováni emailem od třídních učitelek.

Prosíme rodiče žáků 1. a 2. ročníku, kteří jsou od 1. 3. 2021 z důvodu nařízení vlády na distanční výuce, pokud mají zájem o obědy ze školní jídelny, aby kontaktovali třídní učitelku.

Organizace výuky od pondělí 15. 2. 2021

Školy zůstávají ve stejném režimu jako doposud. Ukončení nouzového stavu nebude mít vliv na dosavadní režim na školách. Opatření ve školství se bude od pondělí 15. 2. 2021 řídit podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Od pondělí 15. 2. 2021 bude v naší škole probíhat distanční výuka pro žáky 3. – 5. ročníku. Žáci 1. a 2. ročníku se budou vzdělávat prezenčně ve škole. Samozřejmostí je nošení roušky ve všech prostorách školy.