Návrat divokých šelem – vzdělávací program

V pátek 11. 10. 2019 je pro žáky ZŠ připraven vzdělávací program Českého svazu ochránců přírody s názvem  Návrat divokých šelem. Program bude probíhat ve třídě, délka programu je 45 minut a vybíráme 35,-Kč na žáka. Pro žáky 3. – 5. ročníku se program uskuteční 1. vyučovací hodinu, pro žáky 1. – 2. ročníku bude 2. vyučovací hodinu.

Jablíčkový den v ZŠ

V pátek 27. 9. 2019 proběhne ve škole Jablíčkový den. Každé dítě si přinese 1 jablko. Během dopoledne budou pro děti v jednotlivých předmětech nachystané různé úkoly ( vymýšlení a dramatizace příběhu, rozhovor dvou jablíček, soutěže, malování jablíček na počítači v hodině Informatiky  nebo hledání odrůd jablek na internetu). Ve školní družině potom žáci upečou jablečný štrúdl, který můžete ochutnat na sobotním Buchtobraní, které pořádá Obec Bystročice.

Celoroční hra ve školní družině

Letošní téma ve školní družině jsme nazvali Letem světem s Bobem a Bobkem. Králíci z klobouku s námi proletí kus světa. Navštívíme různé země, potkáme lidi odlišné barvy pleti, seznámíme se s jejich kulturou, zvyky, zjistíme, co jedí, co se učí ve škole, jak se zdraví, jak tráví volný čas, jak prožívají Vánoce a jiné zajímavé věci. Pokračovat ve čtení