Informace k začátku školního roku

V úterý 3. 9. 2019 budou mít žáci dopolední vyučování ( 4 vyučovací hodiny ) se svými třídními učiteli. Budou tedy končit v 11:40hod. Potom půjdou na oběd a do školní družiny nebo domů. Školní družina je otevřena od 6:30 – 7:40h. – ranní, od 11:40 – 16:40h. – odpolední. Žáci dostanou přihlášky ke stravování a do ŠD, rozvrh hodin, učebnice, pracovní sešity, žákovské knížky. Ve středu 4. 9. 2019 bude probíhat výuka dle rozvrhu, který žáci obdrželi. Odpolední vyučování ve čtvrtek 5. 9. 2019 odpadá.