Informace pro rodiče o výskytu onemocnění COVID-19

Vážení rodiče,

bohužel Vám musím oznámit, že pedagog ZŠ ( 3. – 5. ročník ) byl dnes pozitivně testován na onemocnění COVID-19. Žáci i učitelé v ZŠ používají roušky, pravidelně větráme, ve třídě je čistička vzduchu, postupujeme v souladu s platnými mimořádnými opatřeními. Zatím se pro žáky naší školy nic nemění, čekáme na vyjádření KHS. Pokud by mělo Vaše dítě příznaky tohoto onemocnění, neposílejte díte do školy a okamžitě kontaktujte lékaře dítěte. Výsledek vyšetření, prosím, oznamte škole. O případných dalších opatřeních Vás budeme informovat prostřednictvím této webové stránky. Děkujeme za spolupráci.

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve čtvrtek 26. 11. 2020 se žáci 1. ročníku ZŠ zúčastnili každoroční školní akce SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Děti prostřednictvím připravených úkolů, zaměřených převážně na čtenářskou gramotnost, předvedly, co se ve škole za první čtvrtletí naučily. Odměnou pro prvňáčky bylo slavnostní předání Slabikáře.

Organizace vzdělávání od pondělí 30. 11. 2020

V pondělí 30. 11. 2020 se vrací do škol žáci 3. – 5. ročníku. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin pro prezenční výuku platného od 1. 9. 2020. Prezenční výuka musí probíhat v homogenních skupinách ( žáci jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají ). Z tohoto důvodu budou od pondělí 30. 11. 2020 platit níže uvedené pokyny. Pokračovat ve čtení

Děkujeme

MŠ a ZŠ Bystročice děkuje portálu www.ProAlergiky.cz, který naší škole v rámci akce „Zdravější vzduch do škol“ zapůjčil dva kusy vysokokapacitních čističek Winex Zero na ochranu proti respiračním onemocněním vašich dětí. Čističky máme zapůjčené do konce školního roku 2020/2021 a střídavě je využíváme v mateřské i základní škole.

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE O NEJHEZČÍHO SKŘÍTKA PODZIMNÍČKA

V průběhu měsíce září a října proběhla na naší škole rodinná soutěž o nejhezčího skřítka Podzimníčka. Všichni skřítci se moc povedli a nebylo vůbec jednoduché vybrat pouze tři výherce, proto jsme se rozhodli, že vybereme rovnou pět nejhezčích skřítků. Pokračovat ve čtení

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Od středy 18. 11. 2020 se obnovuje prezenční výuka pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ. Vyučovat se bude podle rozvrhu hodin platného od 1. 9. 2020. Od středy 18. 11. 2020 bude otevřena ranní i odpolední družina v obvyklém čase ( ranní 6:30 – 7:40h, odpolední 11:40 – 16:40h. ) Žákům budou od středy přihlášeny obědy. Zájmové kroužky pracovat nebudou.

U žáků 3. – 5. ročníku ZŠ bude dále probíhat distanční výuka.

Informace pro rodiče dětí MŠ

Vážení rodiče,

vzhledem k tomu, že pedagog MŠ přišel do kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19, platí od pondělí 2. 11. 2020 opatření pro všechny zaměstnance školy ( včetně pedagogů MŠ ) o nošení roušky nebo respirátoru během celé pracovní doby.

Nošení roušek se doporučuje i u dětí MŠ.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.