Projekty v ZŠ

Ve dnech 17. 6. 2021 a 24. 6. 2021 pojedeme s dětmi do kempu Krásná Morava v Olomouci. Pro děti bude připravený program s názvem:

„Evakuační a civilní výchova“ (17. 6.) a „Pevnost Boyard“ (24. 6.).

Odjezd od školy v 8:00, návrat na oběd.

S sebou: svačina, pití, sportovní oblečení, vhodné obutí, pokrývka hlavy, drobné penízky na útratu.

 17. 6. a 24. 6. 2021 odpadá odpolední vyučování.

Informace pro rodiče dětí MŠ

V červenci a v srpnu je možné v nejnutnějších případech zajistit docházku Vašeho dítěte do MŠ Vrbátky. Jak jsme již informovali, naše školka bude z důvodu stavebních prací v tuto dobu uzavřena. Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do MŠ Vrbátky v období prázdnin, vyplňte dotazník v šatně MŠ. Konkrétní termín prázdninové docházky budeme řešit individuálně.

Přerušení provozu MŠ Bystročice o prázdninách

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v platném znění bude v období od 7. července 2021 do 31. srpna 2021 přerušen provoz mateřské školy z důvodu stavebních prací v budově školy.

Ve dnech 1. 7. a 2. 7. 2021 bude pro děti MŠ zajištěno vzdělávání od 8:00 do 12:00 hod. Bližší informace k výše uvedeným dnům Vám budou sděleny během měsíce května.

Děkujeme za pochopení.

Obnovení provozu MŠ pro všechny děti od 10. 5. 2021

Dle pokynů MŠMT bude od 10.5. 2021 otevřena MŠ pro všechny děti bez povinnosti jejich testování a nošení roušek.

Zákonným zástupcům dětí a jejich doprovodu i nadále povinnost nošení respirátorů ve vnitřních prostorách budovy přetrvává.

Všechny děti budou od 10.5. 2021 přihlášeny na obědy. Případné změny hlaste vedoucí školní jídelny: tel. 797 972 922, e-mail kuchyne@zsolsany.cz, nebo elektronicky na www.strava.cz. Každé pondělí, nebo první pracovní den v týdnu lze stravu odhlásit do 6:30 hod.

Už se na Vás všechny moc těšíme!