Informace o výuce v týdnu od 6. 1. do 10. 1. 2020 pro žáky, kteří se neúčastní ozdravného pobytu

Pro žáky, kteří se neúčastní ozdravného pobytu, bude od 6. 1. 2020 do 9. 1. 2020 probíhat dopolední vyučování vždy do 11:40hod. Potom půjdou děti na oběd a do školní družiny. Od 14:30hod. bude družina ve třídě Medvíďat v MŠ. Žáci se budou učit z pracovních listů, proto si budou nosit pouzdra a žákovskou knížku. V pátek 10. 1. 2020 je pro žáky připraven program primární prevence ( Kamarádi online ), který začíná v 9:30hod. a končí v 12:15 hod.

 

Vánoční koncert HEJ MISTŘE

V pátek 20. 12. 2019 pojedou děti do Olomouce na vánoční koncert HEJ MISTŘE od Jakuba Jana Ryby. Koncert se koná v sále Reduta. Je pro děti zdarma, je financován v rámci projektu Místní akční plán II vzdělávání v ORP Olomouc. Po koncertě si žáci prohlédnou olomoucká náměstí a mohou si koupit nějakou drobnost.

Kroužek Šikovné ručičky

Od pondělí 9. prosince bude na naší škole otevřen kroužek Šikovné ručičky, který povede paní M. Grénarová. Děti se v něm budou učit háčkovat, plést a korálkovat. Kroužek bude probíhat každé pondělí od 15:00 do 16:00 hod. Je pro děti zdarma. Kdo bude mít o kroužek zájem, nahlaste třídnímu učiteli do pátku 29. 11.

SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve středu 27. 11. 2019 v 8:00 hod. zveme rodiče našich prvňáčků na SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Prvňáčci Vám ukáží, co se již ve škole naučili a slavnostně si převezmou slabikář. Akce bude trvat asi 45 minut.

Klub komunikace v AJ

Od pondělí 11. 11. 2019 bude otevřen pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ školní klub komunikace v AJ. Klub bude pracovat od 13:00 do 14:30 pravidelně v pondělí a povede ho Mgr. Eva Ornová. Klub je pro žáky zdarma, jeho činnost je hrazena z dotace Rozvíjíme polytechniku a ICT.