SLAVNOSTI SLABIKÁŘE

Ve středu 27. 11. 2019 v 8:00 hod. zveme rodiče našich prvňáčků na SLAVNOSTI SLABIKÁŘE. Prvňáčci Vám ukáží, co se již ve škole naučili a slavnostně si převezmou slabikář. Akce bude trvat asi 45 minut.

Klub komunikace v AJ

Od pondělí 11. 11. 2019 bude otevřen pro žáky 3. – 5. ročníku ZŠ školní klub komunikace v AJ. Klub bude pracovat od 13:00 do 14:30 pravidelně v pondělí a povede ho Mgr. Eva Ornová. Klub je pro žáky zdarma, jeho činnost je hrazena z dotace Rozvíjíme polytechniku a ICT.

Pro školy – možnost domácího procvičování

Vážení rodiče,

naše škola nabízí Vašim dětem možnost domácího procvičování pomocí portálu Proškoly.cz. Ten poskytuje širokou nabídku on-line výukových testů a pracovních listů dostupných z jakéhokoliv počítače, tabletu nebo chytrého telefonu připojeného k internetu. Obsah materiálů se stále aktualizuje a děti se tak mohou zábavnou formou doma vzdělávat. Přístupové údaje na portál mají žáci uvedeny v žákovské knížce, rodičům předškoláků budou předány v MŠ.