MATEMATICKÝ KLOKAN

Dne 19.3.2021 se žáci II. třídy – (3.-5. ročník) zúčastnili Matematického Klokana 2021. V prostředí MS Teams se utkali v boji se záludnými otázkami a procvičili si své mozkové závity. I přesto, jak náročné podmínky žáci aktuálně mají (Covid-19), nevzdali se a Klokana všichni vyřešili.

Mezi nejúspěšnější řešitele v kategorii Cvrček (3.ročník) se umístili tito žáci: Stejskalová Kateřina, Hradil Kryštof a Bergmannová Adina.

V kategorii Klokánek (4.-5. ročník) se umístili tito žáci: Kluka Radek, Zajac Vojtěch, Cígler Marek. Všem umístěným gratulujeme a děkuji i ostatním žákům za jejich usilovné snažení.                Mgr. Kamila Greplová Kyselá

Matematický Klokan

V pátek 19.3.2021 se žáci 3.- 5. ročníku zúčastní Matematického Klokana, který se bude řešit online prostřednictvím MS Teams. Řešení bude probíhat pod kontrolou Mgr. Kamily Greplové Kyselé ve skupině Myšáci II. třída. Čas přihlášení do týmu je v 11 hod, kde dětem budou vysvětleny pokyny. Na samotné řešení bude 60 minut.

Kontrola sešitů

Vážení rodiče,
v pátek 19. 3. 2021v době od 13 do 17 hod budeme vybírat veškeré sešity: žákovskou knížku, školní sešit, pracovní sešit, domácí úkoly, z předmětů ČJ, M, PRV/Př, VL, AJ. V případě ČJ a M prosím odevzdat i 1. díl pracovního sešitu. Prosíme, aby sešity byly dány do tašky a taška byla podepsána. Tašku dejte ke vchodovým dveřím. Opravené sešity si budou žáci moci vyzvednout každou neděli od 18 do 19 hod. Upozorňujeme žáky, aby si sešity ještě zkontrolovali, protože vybraná cvičení mohou být ohodnocena známkou.
Kontrola sešitů platí pro všechny ročníky.

Děkujeme za spolupráci!

 

Hrdinové a jejich příběhy – program Sdružení D

Dne 9.3.2021 se žáci II. třídy (3.-5. ročník) zúčastnili programu Hrdinové a jejich příběhy. Program Hrdinové měl v době distanční výuky za úkol posílit třídní klima, což se velmi povedlo. Naši žáci byli spokojeni a odreagovali se od náročnější distanční výuky formou zajímavých her. Tento program naší škole realizovalo sdružení D a byl financován z MAP II. Žákům se věnovali dva úžasní lektoři, Klára Š. a Milan J., za což jim velmi děkujeme. Napsala K. Greplová Kyselá