Informace k ozdravnému pobytu Ekohrátky 2

Vážení rodiče,

ozdravný pobyt bude probíhat v hotelu  Moravice v Karlově pod Pradědem  od neděle 5. 1. 2020 do pátku 10. 1. 2020. V ceně je zahrnuto ubytování, strava ( 5x denně + pitný režim během dne), doprava a program. Odjezd od školy je v neděli 5. 1. 2020 v 15:00 hod. Příjezd v pátek ke škole bude v 9:30hod. Po příjezdu bude pro děti ve škole připraven program primární prevence pro I. stupeň ZŠ ( Kamarádi online ).  Strava začíná nedělní večeří a končí páteční snídaní. Páteční oběd bude pro děti zajištěn ve školní jídelně. V pátek 10. 1. 2020 bude školní družina v provozu do 16:40 hod.   Cena pobytu je 2.667,-Kč. Tuto částku je potřeba zaplatit do pátku 20. 12. 2019 na účet školy ( číslo účtu 4070005876/6800, do poznámky napište jméno a příjmení dítěte ).

Děti by s sebou měly mít oblečení vhodné na pobyt venku i v místnosti, láhev na pití, malý batůžek, pouzdro s psacími potřebami, plavky ( bazén v hotelu Kamzík ).

Na každý den je pro děti připraven ekologický program na určité téma ( les, půda, odpady, voda, vzduch, člověk a krajina, rozloučení se s místem pobytu ) se spoustou zajímavých aktivit pro děti, které pro nás zabezpečuje občanské sdružení Hájenka.

Před odjezdem odevzdat třídní učitelce:

Potvrzení o bezinfekčnosti ( Prohlášení zákonných zástupců nesmí být starší než 1 den.(, Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte ( Můžete použít i ten, který měly děti na minulém ozdravném pobytu nebo na táboře, platí 2 roky. Potvrzuje lékař. ), průkaz zdravotní pojišťovny – stačí kopie a léky, pokud je děti užívají. Léky budou viditelně označené jménem dítěte a dávkováním. Léky budou předány zdravotníkovi akce ( Mgr. Eva Ornová nebo třídní učitelce ).

Komentáře jsou zakázány.