Informace k začátku školního roku

V úterý 3. 9. 2019 budou mít žáci dopolední vyučování ( 4 vyučovací hodiny ) se svými třídními učiteli. Budou tedy končit v 11:40hod. Potom půjdou na oběd a do školní družiny nebo domů. Školní družina je otevřena od 6:30 – 7:40h. – ranní, od 11:40 – 16:40h. – odpolední. Žáci dostanou přihlášky ke stravování a do ŠD, rozvrh hodin, učebnice, pracovní sešity, žákovské knížky. Ve středu 4. 9. 2019 bude probíhat výuka dle rozvrhu, který žáci obdrželi. Odpolední vyučování ve čtvrtek 5. 9. 2019 odpadá.

Komentáře jsou zakázány.