V pondělí 1.2. jsme s předškoláky navštívili školáky a kamarády z 1. a 2. třídy ZŠ a zapojili se s prvňáčky do vyučovací hodiny českého jazyka a čtení. Prvňáci nám ukázali, co všechno umí a byli malými průvodci vyučovací hodinou a pomocníky v plnění úkolů předškolákům. Ve třídě vládla příjemná a pohodová atmosféra a předškolákům se zde moc líbilo. Přeji jim, i Vám rodičům, aby jejich nadšení a motivace učit se, vydržela i s nástupem do 1. třídy.

Od 1.2. jsme zahájili již zmiňovanou Velkou knoflíkovou soutěž o nejlepšího jedlíka dle nejvíce nasbíraných knoflíků ….ale ani ostatní děti nepřijdou zkrátka, neboť za nastřádané knoflíky budou moci nakupovat ve výměnném obchůdku (knoflíky – peníze) nějaké drobnosti a maličkosti.Smyslem vyhlášení je po zkušenostech se špatnými stravovacími návyky, aby děti alespoň ochutnaly …Každé dítě, které sní nebo ochutná dopolední svačinku a oběd, dostane za odměnu knoflík. Odpolední svačinka se do soutěže nezapočítává, protože mnohé děti odcházejí po obědě domů.Láhve se značkou a jménem dítěte jsou umístěny v šatnách obou tříd, aby nejen děti, ale i Vy – rodiče měli přehled o tom, jak vaše ratolesti bojují samy se sebou a s kamarády.

Od středy 3.2. začaly děti MŠ jezdit na předplavecký výcvik na krytý bazén do Olomouce.Oproti minulým rokům byl velký zájem a tak jsme naplnili maximální kapacitu 17 přihlášenými dětmi.Již po 1. lekci bylo zřejmé, že hrátky s vodou se novým dětem budou líbit a dokonce i těm, kteří se v loňském roce vody obávaly.   Napsala Z. Novotná