Ve 4. ročníku se v průběhu května uskutečnil program Sdružení D pro prevenci rizikového chování a program na podporu čtenářské gramotnosti. Tři setkání se uskutečnila u nás ve škole. Poslední část programu se bude konat v Olomouci v sídle Sdružení D v úterý 4. 6. 2024.

Žáci pojedou na program linkovým autobusem v 7:02h. Sraz ve škole bude v 6:45hod. Zpět pojedou linkovým autobusem v 11:25h.

S sebou: svačina, pití, peníze na autobus, kartičku pojištěnce, psací potřeby.