Dne 27.3.2024 se na naší škole konal Den naruby. A co takový Den naruby znamená? Děti si vyzkoušely práci učitelů, vyučovaly veškeré předměty – český jazyk, matematiku, anglický jazyk, výtvarnou výchovu a nebály se ani vlastivědy. Připravily si několik aktivit – hraní didaktických her, rýsování velikonočního vajíčka v geometrii a některé si škodolibě přichystaly písemku, kterou následně ohodnotily. Tento den jsme si náramně užili. Vzdali jsme také poctu všem učitelům, kteří následujícího dne slavili svátek. 28.března se totiž narodil učitel národů J.A.Komenský