Od 1. 2. 2024 bude v ZŠ platit nový rozvrh hodin z důvodu ukončení plaveckého výcviku.

Žáci 4. ročníku ZŠ budou mít novou třídní učitelku Mgr. Karin Trunečkovou.

Z důvodu nízkého počtu přihlášených dětí nebude školní družina o pololetních prázdninách ( 2. 2. 2024 ) v provozu.

Od 1. 2. 2024 dochází ke změně v organizaci školní družiny. Odpolední provoz bude prodloužen do 16:40 hod.

Ranní družina: 6:30 – 7:40 – Mgr. Milena Weidingerová

Odpolední družina: 11:40 – 16:40 – Bc. Lenka Cigrová

Kroužky v rámci ŠD budou pro 2. pololetí zahájeny v pondělí 12. 2. 2024. V případě zájmu o níže nabízené kroužky vyplníte přihlášku, kterou žáci obdrželi od svých třídních učitelů nebo se domluvíte s paní vychovatelkou L. Cigrovou, která všechny kroužky povede.

Kroužky ŠD v 2. pololetí

Pondělí 15:00 – 16:00 VÝTVARNÝ KROUŽEK

Středa 15:00 – 16:00 DRAMATICKÝ KROUŽEK

Čtvrtek 15:00 – 16:00 SPORTOVNÍ KROUŽEK

Kroužky školní družiny pod vedením E. Janků nebudou v 2. pololetí probíhat.