V úterý 14. 11. 2023 od 14:00 do 17:00 hod. proběhnou v ZŠ HOVOROVÉ HODINY. Jedná se o schůzku rodičů za přítomnosti dítěte.