V letošním školním roce nabízíme dětem MŠ i ZŠ kroužek pohybu a dětem ZŠ kroužek fotbalu. Bližší informace včetně přihlášky najdete na stránkách www.bavsefotbalem.cz