Ředitelka školy oznamuje, že podle § 24 odst. 2 školského zákona č. 564/2004 v platném znění, vyhlašuje se souhlasem zřizovatele v termínu od 29. 5. 2023 do 31. 5. 2023 ředitelské volno.

Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodu stavebních úprav a výměny nábytku v obou třídách ZŠ.

Školní družina bude pro tyto dny otevřena od 6:30 do 16:40 hodin.

Důležité upozornění pro žáky, kteří se budou chtít v tyto dny stravovat ve školní jídelně. V tyto dny je třeba uhradit plné stravné ve výši:

7 – 10 let              64,-Kč

11 let a více          67,-Kč

Pokud máte zájem o umístění svého dítěte po dobu ředitelského volna ve školní družině a přihlášení na obědy, vyplňte návratku. Děkujeme za spolupráci.