Březen patřil již tradičně knihám.

Je to měsíc podpory čtenářství a milovníků příběhů všech možných žánrů, o čemž jsme se přesvědčili i v naší soutěži o rozkvetlý jarní strom.

 TOP žebříček nejčtenějších knih obsadily pohádky a příběhy s dětským hrdinou a zvířecím kamarádem.

V tomto měsíci jsme neopomněli ani návštěvu místní knihovny, kde děti MŠ a ZŠ strávily příjemný program s knihovnicemi paní Masopustovou a Žáčkovou.

 Poděkování jim patří nejen za besedy o knihách, ale také za připravenou akci pro děti z 2. a 3. ročníku ZŠ s názvem Noc s Andersenem (31.3.). Jde o mezinárodní akci Klubu dětských knihoven, která si klade za cíl podpořit dětské čtenářství a představit knihovny jako komunitní centra, která umí prezentovat nové, kreativní formy práce s dětmi a dětskou literaturou.

Nebude chybět ani knihovnická akce pro děti z 1.třídy a to Pasování prvňáčků na čtenáře, kde děti všechny nasbírané čtenářské zkušenosti zúročí v čtenářském slibu, který přečtou panu králi, jež je poklepáním na rameno svým mečem pasuje na čtenáře.

Přejeme Vám všem i nadále příjemně strávený čas s knihou a nezapomeňte, že čtení otevírá dveře do tisíců světů a příběhů a těm nejmenším pomáhá vyrůstat v bohaté a všestranné lidi. (Z. Novotná)