Vážení rodiče,

naše mateřská škola Bystročice vytvořila, pro Vás a Vaše děti, adaptační program s názvem MINIŠKOLIČKA, jehož cílem je usnadnit adaptaci dítěte při vstupu do MŠ a rodičům umožnit poznat styl výchovně vzdělávací práce MŠ.

Hlavním cílem programu je dítě co nejvíce upoutat, zaujmout a seznámit se s ním do té míry, že bude k p. učitelce chodit bez maminky či tatínka, bude komunikovat a uč. přijme jako dalšího člověka, kterého zná a který k němu patří v prostředí mimo domov.

Mateřská škola se pro dítě stane místem, ve kterém si hraje, kam se těší, kam chodí s maminkou či jiným rodinným příslušníkem.

Tento program probíhá již před nástupem do MŠ, tedy v jarních měsících (duben, květen), vždy 1x týdně 1 hodinu (15.00 – 16.00 hod.).

Do tohoto programu se mohou hlásit rodiče s dětmi, kteří v tomto školním roce dovrší věku 2 let.

Kdo má tedy o tento projekt zájem, zapište se v šatnách MŠ, na email školy –  zs.bystrocice@seznam.cz , telefonicky 583 213 087 nebo se přijďte domluvit osobně.

Miniškolička bude zahájena ve čtvrtek 6.4. 2023 v 15.00 hod. v MŠ ve třídě Medvíďat.

Těšíme se na Vás.