V případě plánované nepřítomnosti dítěte je nutné stravu odhlásit den předem do 13:00 hod. vedoucí školní jídelny (tel. 797 972 922, e-mail kuchyne@zsolsany.cz, nebo elektronicky na www.strava.cz).

Každé pondělí, nebo první pracovní den v týdnu lze stravu odhlásit do 6:30 hod. V případě, že dítě nebude včas odhlášeno, jste povinni stravu uhradit a oběd si v ZŠ a MŠ vyzvednout do 12:00 hod. do vlastního jídlonosiče. Na pozdější čas nebude brán zřetel! Oběd již nebude vydán!

Přihlašování po nepřítomnosti musí být rovněž den předem. V případě nemoci – 1.den si můžete oběd vyzvednout do vlastního jídlonosiče. Další dny již není na vydání stravy nárok, zákonný zástupce dítěte je povinen dítě ze stravování odhlásit (dle Vyhlášky o školním stravování není nárok na odnášení stravy déle než 1. den nepřítomnosti).

Pokud zákonný zástupce dítě ze stravování neodhlásí od druhého dne jeho nepřítomnosti ve školském zařízení, je povinen uhradit cenu stravy v plné výši.