Žáci mají za sebou plavecký výcvik. Částka na dopravu na plavání za období září – leden je 63.525,-Kč. Velmi děkuji sponzoru školy za její úhradu.