Ve středu 25. 1. 2023 v 16:30hod. proběhne schůzka rodičů žáků ZŠ. Na schůzce bude řešena organizace vzdělávání v ZŠ Bystročice v 2. pololetí tohoto školního roku i v novém školním roce od září 2023. Po skončení společné části mohou rodiče konzultovat s pedagogy vzdělávání žáků.