Vážení rodiče,

nabízíme poskytnutí poradenské služby pracovníkem – logopedem SPC (Speciálně pedagogického centra) při ZŠ a MŠ logopedické Olomouc.

Služba je bezplatná, logoped přijede do MŠ ve čtvrtek 26.1. 2023 (od 9.00 hod.).

Pokud máte zájem, vyzvedněte si Žádost o vyšetření a Informovaný souhlas u třídních učitelek.

Bez vyplněné Žádosti a Souhlasu nelze vyšetření provést.

Děkujeme za pochopení