V pátek 18. 11. 2022 proběhlo testování tělesné zdatnosti žáků 3. ročníku ZŠ. K testování byla škola vybrána ČŠI, žáci plnili 4 disciplíny ( skok daleký z místa, leh – sed, běh 4 x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh ).