DEN MAMINEK

První neděle v květnu již tradičně patří všem maminkám.
Paní učitelky v MŠ i v ZŠ pomohly dětem vyrobit krásný originální dárek pro maminku.
Děti z MŠ společně přednesly i zazpívaly krátkou básničku a písničku , která přilétla maminkám do emailových schránek.

DEN ZEMĚ
Dne 22. dubna 2022 jsme společně oslavili svátek Dne Země.Pro děti ze základní školy i pro děti z mateřské školy byly připravené úkoly a kvízy, které byly umístěny na zahrádce před školou. Děti měly možnost z úkolů se přiučit i dozvědět něco více. Na závěr stezky měly děti vymyslet a vyslovit jedno přání naší Zemi. 


ČARODĚJNICE
V pátek 29. dubna 2022 proběhlo „Pálení Čarodějnic“, které pořádala obec Bystročice. Akce se uskutečnila venku v prostoru sokolovny. Děti z mateřské školy, ze třídy Medvídků i Koťátek, přispěly svým tanečním vystoupením.Akce se vydařila ke spokojenosti malých i velkých.