Testování žáků 8. 11. a 15. 11. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 8. 11. a 15. 11. bude v základní škole probíhat testování žáků. Testování bude probíhat před první vyučovací hodinou ihned po příchodu dítěte do školy. Testovat budeme testy od firmy SEJOY a GENRUI. Žák si může přinést i vlastní test, který je v seznamu testů schválených ministerstvem zdravotnictví.  

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkovaní (14 dnů po plně dokončeném očkování) nebo doloží, že prodělali onemocnění covid-19  (po  dobu  180  dní  od  prvního pozitivního testu na covid-19), případně žák,  který  doloží  negativní  výsledek  testu provedeného v odběrovém místě(ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

V případě pozitivního AG testu budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a v co nejkratším čase si dítě vyzvednou ve škole. Škola vydá zákonnému zástupci potvrzení o tom, že žák byl pozitivně testován. Zákonný zástupce žáka je povinen telefonicky nebo jiným obvyklým dálkovým způsobem informovat o pozitivním testu  poskytovatele  zdravotních  služeb  v  oboru  praktického lékařství pro děti a dorost, a ten je povinen rozhodnout o vyšetření metodou RT-PCR a vyplnit elektronickou žádanku k tomuto vyšetření.

Děkujeme za spolupráci.

S pozdravem

Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy

Komentáře jsou zakázány.