Volba zástupce nezletilých žáků do školské rady proběhla ve středu 2. 6. 2021. Volby se zúčastnili zástupci 17 žáků. Celkem byli navrženi 2 kandidáti. Do školské rady byl zvolen pan Mgr. Jindřich Daněk s počtem získaných hlasů 12.