Školní družina o prázdninách

Projekty se školní družinou probíhají ve dnech 1. 7. – 3. 7. 2020. děti se schází v 8:00 hod. ve škole a potom odjíždí na program na smluvených místech – 1. 7. – ZOO Olomouc, 2. 7. – zámek Čechy pod Kosířem, 3. 7. – Hvězdárna Prostějov, Tyto projekty jsou financovány z projektu Šablony II – Rozvíjíme polytechniku a ICT. Po příjezdu a obědě odchází domů dle předem napsaných  instrukcí rodičů. S sebou si mohou vzít batůžek se svačinou a pitím, drobné penízky na útratu. Dopravu a vstupné hradí škola z dotace.

 

Komentáře jsou zakázány.