V případě potřeby vystavení žádosti na ošetřovné dítěte v MŠ i ZŠ Vám bude škola vydávat potvrzený tiskopis Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let v úterý 17. 3. 2020 8:00 – 12:00h. , ve středu18. 3. 2020 9:00 – 11:00. O žádost na ošetřovné je také možné napsat na email školy zs.bystrocice@seznam.cz. Potvrzení bude vystaveno a zasláno elektronicky. Pro řešení záležitostí týkajících se ZŠ i MŠ Bystročice se můžete obrátit na tel. 605 910 544 nebo na email zs.bystrocice@seznam.cz.      Mgr. Hana Zajacová, ředitelka školy