Ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Zákonní  zástupci mohou čerpat ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení. O tom, že je škola uzavřena, potvrdí na žádost rodičů  na předepsaném tiskopise škola. Zaměstnanec tímto tiskopisem (dle § 109 odst. 5 písm. b) zákona č. 187/2006 Sb.) uplatňuje nárok na výplatu ošetřovného. Žádost o ošetřovné podávají rodiče u svého zaměstnavatele, který žádost po doplnění údajů předá spolu s podklady pro výplatu dávky příslušné OSSZ. Tiskopis je v tištěné podobě  k dispozici na Okresní správě sociálního zabezpečení. Dle sdělení MPSV by měl být v dohledné době i v on-line podobě na webových stránkách OSSZ.

Formulář – Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení

Komentáře jsou zakázány.