NA ZELENÉ STEZCE

            Ve středu 24. 9. 2014 se v ZŠ a MŠ Bystročice konala přírodovědná soutěž „Na zelené stezce“. Tato soutěž se v naší škole konala poprvé.

Škola získala finanční příspěvek z „Programu podpory environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v Olomouckém kraji pro rok 2014. Příspěvek je zaměřen na již zmíněný přírodovědný projekt NA ZELENÉ STEZCE a na zřízení vnitřního a vnějšího koutku přírody.

Partnerem projektu byla ZŠ a MŠ Olšany a ZŠ a MŠ Jedlí. Právě děti z těchto škol byly soupeři našich bystročických dětí.

Soutěže se zúčastnilo 13 tříčlenných družstev, složených z dětí 2. – 5. ročníku se zájmem o přírodu. Z každé ze tří zmíněných škol soutěžila 4 družstva, jedno družstvo bylo smíšené.

První a druhé místo vybojovali žáci ze ZŠ a MŠ Olšany. Naši žáci ze ZŠ a MŠ Bystročice se s nástrahami soutěže vyrovnali také velmi dobře a v celkovém pořadí obsadili krásné třetí místo.

Moc jim gratulujeme!                                       Napsala L. Cigrová

Lesní duchové

Protože podzimní sluníčko krásně hřálo, všichni přírodovědci se vydali do lesa. Les je plný tajemných zvuků a ozvěn. Shodli jsme se na tom, že každý les má svého vládce – lesního ducha, který dohlíží na klid a pořádek. A právě takového ducha si každá skupinka z nalezených přírodnin vytvořila.             Napsala L. Cigrová

Žížalování

V přírodovědném kroužku jsme zkoumali život žížal. Abychom zjistili, jak vlastně žížalí cestičky vznikají, udělali jsme pokus. Nejprve jsme pro žížaly připravili ve sklenicích dočasné domečky z hlíny a písku. Nachytané žížalky jsme „ubytovali“ ve sklenicích. Abychom jim utvořili přirozené prostředí, hlínu jsme navlhčili a sklenice obalili papírem kvůli tmě. Teď budeme zkoumat, co se u žížal děje. Brzy je pustíme zpátky na zahrádku.                                                              Napsala L. Cigrová

Závody koloběžek ve ŠD

V pondělí 29. 9. 2014 proběhl ve ŠD závod v jízdě na koloběžkách. Soutěže se zúčastnilo 14 závodníků ve dvou kategoriích. Mezi dětmi 1. – 3. ročníku zvítězila Markéta Valachová, 2. místo obsadila Kamila Spáčilová a 3. místo Aneta Juhaňáková. 1. místo mezi dětmi 4. a 5. ročníku obsadil Denis Halouska. Děti byly odměněny bublifuky a malou sladkostí.                Napsala M. Weidingerová

 

„HOŘÍ“

V úterý 9. září byl pro děti z naší základní i mateřské školy zvláštní den. Do školy přijeli hasiči. Nejprve si děti hravou formou poslechly instruktážní přednášku a prakticky si vyzkoušely, jak se zachovat v případě požáru. Také měly možnost vyzkoušet si hasičské oblečení, přilbu i rukavice. Poté jsme si předvedli názorně, co uděláme při požáru ve škole (cvičný požární poplach). V prostoru pole za školou jsme potom zhlédli praktickou ukázku hašení požáru a následně si mohli prohlédnout hasičské auto i s výbavou dobrovolného hasičského sboru Olšany.Pro děti to byl velice silný  emocionální prožitek, za který děkujeme organizátorce akce paní Mazurové i dobrovolným hasičům z Olšan a Vrahovic.

                                                                                              Napsala J. Beranová