Škola v přírodě – 2. den

Druhý den naší školy v přírodě byl spojen s Evropou a Asií. Dopoledne se děti seznámily s některými evropskými státy ve hře Bingo, v lese hledaly kousky vlajky, skládaly ji a vyráběly italskou pizzu z přírodnin. Během dopoledne nechybělo ani koupání a psaní deníku. Odpoledne jsme se přenesli do Asie. Zahráli jsme si hru Vzkaz v láhvi, zasoutěžili si při nošení kyblíků s vodou a vyzkoušeli si čínské hůlky. Protože i tady v Trnavě je veliké horko, nechyběla odpoledne chvilka u bazénu. Večer proběhly zápasy Sumo pro přihlášené a přehlídka japonských gejš.

Během dopoledne byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Škola v přírodě – 1. den

1. den školy v přírodě je za námi. Děti odpočívají na pokojích, někteří již spí. A jak jsme se dnes měli? Dopoledne jsme strávili v ZOO Lešná, podívali se na zvířata, vyzkoušeli jsme prolézačky a další dětské atrakce a někteří si nakoupili i různé suvenýry. Bylo velké horko, proto jsme se všichni těšili až dojedeme do cíle. Rekreační středisko Trnava u Zlína je prima. Všichni jsme spokojení. Ubytování i veškeré zázemí je pěkné a čisté. Po zabydlení a vybalení věcí děti vyzkoušely bazén a po svačině je čekal úvodní program. Téma školy v přírodě je Cesta kolem světa. Snažíme se vložit do fotogalerie fotky z dnešního dne, vydržte, právě na tom pracujeme.

Výlet na Kosíř

Jednoho dne jsme se vypravili na Kosíř. Bylo to 2. května a zrovna bylo hezky. Vezl nás autobus. Chvíli jsme bloudili, ale pak nás autobus vysadil u lesní cestičky a šli jsme ke Kosíři. Jakmile jsme došli, odpočinuli jsme si a nachystali ohniště. Zapálili jsme oheň a opékali špekáčky. Čekali jsme, až někdo přijde a otevře vstup na rozhlednu. Dočkali jsme se. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Naše skupina šla jako poslední. Z rozhledny byl krásný výhled. Potom jsme se vydali zpátky k autobusu, který nás odvezl zpátky do školy.

To je celý příběh :o)

Napsala Kristýna Macháčová

 

13.5.2014 Besídka ke Dni matek

 Tento den proběhlo společné setkání v MŠ a poděkování dětí ke svátku maminek formou básniček, písniček a tanečků a předání dárečků a přáníček vyrobených dětmi.Děti sklidily bouřlivý potlesk a pochvalu od diváků, což je jistě zahřálo u srdíčka.

                                                                                                         Napsala Z. Novotná

 

 

Focení dětí MŠ i ZŠ

V pátek 30. 5. 2014 proběhne focení dětí mateřské i základní školy. V 9:00 h. se nejprve vyfotí třídy MŠ, potom třídy ZŠ. Je možné vyfotit i skupinky dětí (kamarádů). Skupinky dětí musí být předem nahlášené třídním učitelům.

Ceny fotografií: třída 25,-Kč, skupinka 20,-Kč

Vyhodnocení literární a výtvarné soutěže

Během března na naší škole proběhly 2 soutěže. Literární soutěž na téma Pohádka, pověst, povídka, komiks z Bystročic a výtvarná soutěž s názvem Obal na knihu. Porotkyněmi  v obou soutěžích byly pracovnice místní knihovny paní Pavla Žáčková a paní Monika Masopustová. Moc jim za to děkujeme.

A jak to dopadlo? Pokračovat ve čtení