Informace pro rodiče žáků ZŠ

V týdnu od pondělí 23. 6. 2014 bude probíhat vyučování všech ročníků do 11:40 h.

Ve čtvrtek 26. 6. 2014 v 15:00h. se uskuteční  Závěrečná  školní slavnost. Pokud  budete děti vyzvedávat ze školní družiny:     

do 14:00 h. – děti budou ve školní družině

od 14:00 h. – děti budou na hřišti u sokolovny.

V pátek 27. 6. 2014 budou žáci ZŠ dostávat vysvědčení. Vysvědčení bude předáno do 8:30 h. Potom mohou jít děti domů nebo do školní družiny (dle návratky). Obědy v pátek odhlásí škola hromadně, proto prosím o vyplnění návratky. Informace i s návratkou žáci ZŠ dostali ve škole.

 

Škola v přírodě – 3. den

Na cestě jsme již třetí den a je to znát. Naše posádka byla dnes ráno značně unavená, proto jsme se rozhodli vyřídit si australský pas a užít si dopolední pohodu v Austrálii. Tam jsme si zahráli hru Protiklady a dokonce rýžovali zlato. Docela nám to šlo. Truhly s pokladem jsou zase o něco plnější. Před obědem nás horko zahnalo na chvilku do bazénu. Po poledním klidu jsme se odpočinutí vypravili navštívit další světadíl. Cestou do Afriky jsme narazili na piráty a projeli několik ostrovů ( Želví ostrov, Palmový ostrov a další ). Vrcholem celé výpravy byl Ostrov pokladů, který opět doplnil naše truhly. Po koupání v bazénu a malém odpočinku si děti vyrobily africké amulety z přírodnin. Večer jsme zakončili předvedením klipu k písni Jedem do Afriky. Přípravu klipu si všechny skupinky užily a bylo se na co dívat.

Škola v přírodě – 2. den

Druhý den naší školy v přírodě byl spojen s Evropou a Asií. Dopoledne se děti seznámily s některými evropskými státy ve hře Bingo, v lese hledaly kousky vlajky, skládaly ji a vyráběly italskou pizzu z přírodnin. Během dopoledne nechybělo ani koupání a psaní deníku. Odpoledne jsme se přenesli do Asie. Zahráli jsme si hru Vzkaz v láhvi, zasoutěžili si při nošení kyblíků s vodou a vyzkoušeli si čínské hůlky. Protože i tady v Trnavě je veliké horko, nechyběla odpoledne chvilka u bazénu. Večer proběhly zápasy Sumo pro přihlášené a přehlídka japonských gejš.

Během dopoledne byla provedena kontrola z Krajské hygienické stanice Zlínského kraje a nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Škola v přírodě – 1. den

1. den školy v přírodě je za námi. Děti odpočívají na pokojích, někteří již spí. A jak jsme se dnes měli? Dopoledne jsme strávili v ZOO Lešná, podívali se na zvířata, vyzkoušeli jsme prolézačky a další dětské atrakce a někteří si nakoupili i různé suvenýry. Bylo velké horko, proto jsme se všichni těšili až dojedeme do cíle. Rekreační středisko Trnava u Zlína je prima. Všichni jsme spokojení. Ubytování i veškeré zázemí je pěkné a čisté. Po zabydlení a vybalení věcí děti vyzkoušely bazén a po svačině je čekal úvodní program. Téma školy v přírodě je Cesta kolem světa. Snažíme se vložit do fotogalerie fotky z dnešního dne, vydržte, právě na tom pracujeme.

Výlet na Kosíř

Jednoho dne jsme se vypravili na Kosíř. Bylo to 2. května a zrovna bylo hezky. Vezl nás autobus. Chvíli jsme bloudili, ale pak nás autobus vysadil u lesní cestičky a šli jsme ke Kosíři. Jakmile jsme došli, odpočinuli jsme si a nachystali ohniště. Zapálili jsme oheň a opékali špekáčky. Čekali jsme, až někdo přijde a otevře vstup na rozhlednu. Dočkali jsme se. Byli jsme rozděleni do tří skupin. Naše skupina šla jako poslední. Z rozhledny byl krásný výhled. Potom jsme se vydali zpátky k autobusu, který nás odvezl zpátky do školy.

To je celý příběh :o)

Napsala Kristýna Macháčová

 

13.5.2014 Besídka ke Dni matek

 Tento den proběhlo společné setkání v MŠ a poděkování dětí ke svátku maminek formou básniček, písniček a tanečků a předání dárečků a přáníček vyrobených dětmi.Děti sklidily bouřlivý potlesk a pochvalu od diváků, což je jistě zahřálo u srdíčka.

                                                                                                         Napsala Z. Novotná