Návrat divokých šelem – vzdělávací program

V pátek 11. 10. 2019 je pro žáky ZŠ připraven vzdělávací program Českého svazu ochránců přírody s názvem  Návrat divokých šelem. Program bude probíhat ve třídě, délka programu je 45 minut a vybíráme 35,-Kč na žáka. Pro žáky 3. – 5. ročníku se program uskuteční 1. vyučovací hodinu, pro žáky 1. – 2. ročníku bude 2. vyučovací hodinu.

Komentáře jsou zakázány.