Plavecký výcvik

Naše škola získala dotaci ve výši 26 460,- Kč na dopravu žáků na plavecký výcvik v období od září do prosince 2017. Podmínkou dotace je uskutečnění 20 lekcí plaveckého výcviku v tomto období. Po obdržení výsledků dotace jsem ihned začala jednat s ředitelem Plavecké školy v Olomouci a dohodli jsme termín plaveckého kurzu ( pátek 10:30 – 12:00 h. – 2 lekce jdoucí po sobě, abychom splnili výše zmíněnou podmínku dotace ).

 Od pátku 20. 10. 2017 je zajištěn pro žáky 1. ročníku základní plavecký výcvik a pro žáky 2. – 5. ročníku zdokonalovací plavecký výcvik.

Výcvik bude probíhat vždy každý pátek od 10:30 h do 12:00 h.

Výuka plavání bude součástí výuky TV, omluveni mohou být pouze žáci se zdravotním omezením a potvrzením lékaře.

Náklady:

  • poplatek za základní výcvik hradí škola
  • poplatek za zdokonalovací výcvik činí na pololetí 400,-Kč (pozn.: poplatek je na velmi nízké úrovni, nedá se srovnat s běžným vstupným, jedna hodina výcviku vychází cca na 20,-Kč)  2. – 5. ročník
  • dopravu autobusem žáci nebudou hradit, bude placena z dotace.

 

Žák 1. ročníku ZŠ bude mít plavecký výcvik včetně dopravy zdarma a žáci 2. – 5. ročníku ZŠ zaplatí za zdokonalovací plavecký výcvik 400,-Kč.

Nový rozvrh platný od pondělí 16. 10. 2017 bude žákům předán v pátek 13. 10. 2017.

 

Komentáře jsou zakázány.