Od 1.6. 2022 je v MŠ Bystročice k dispozici telefonní linka

583 213 087 určená ke komunikaci s učitelkami MŠ, hlášení a omluvám absencí dětí.

Mimo pracovní dobu a v nepřítomnosti učitelek je k dispozici hlasová schránka (po pátém zazvonění), kde můžete zanechat vzkaz.

Žádáme rodiče, aby využívali nové telefonní číslo MŠ a ne osobní čísla učitelek MŠ.

Na omluvy a vzkazy na soukromá čísla učitelek MŠ nebude brán zřetel.

Děkujeme za pochopení.