Velké poděkování všem, kteří nám pomohli s úklidem školní zahrady.