V MŠ se vyskytla osoba s pozitivním výsledkem antigenního testu. Dle instrukcí KHS čekáme na výsledek PCR testu, provoz MŠ se zatím nemění.

Žádáme rodiče dětí o sledování jejich zdravotního  stavu. V případě zpozorování příznaků onemocnění neposílejte děti do školy a kontaktujte svého dětského lékaře.

Pokud bude dítě v MŠ vykazovat známky nemoci, budete pedagogy ihned kontaktováni a děti si budete muset co nejdříve z MŠ vyzvednout. Hrozilo by rozšíření tohoto nepříjemného onemocnění mezi ostatní děti. Jestliže 1 den má dítě tyto příznaky, nemůže ihned 2. den nastoupit opět do MŠ.

Žádáme Vás, abyste věnovali zdravotnímu stavu svých dětí nyní velkou pozornost a chápali postoj MŠ, zvláště paní učitelek, které musí dbát o ochranu veřejného zdraví.