Ve dnech 17. 6. 2021 a 24. 6. 2021 pojedeme s dětmi do kempu Krásná Morava v Olomouci. Pro děti bude připravený program s názvem:

„Evakuační a civilní výchova“ (17. 6.) a „Pevnost Boyard“ (24. 6.).

Odjezd od školy v 8:00, návrat na oběd.

S sebou: svačina, pití, sportovní oblečení, vhodné obutí, pokrývka hlavy, drobné penízky na útratu.

 17. 6. a 24. 6. 2021 odpadá odpolední vyučování.