V červenci a v srpnu je možné v nejnutnějších případech zajistit docházku Vašeho dítěte do MŠ Vrbátky. Jak jsme již informovali, naše školka bude z důvodu stavebních prací v tuto dobu uzavřena. Pokud máte zájem o umístění Vašeho dítěte do MŠ Vrbátky v období prázdnin, vyplňte dotazník v šatně MŠ. Konkrétní termín prázdninové docházky budeme řešit individuálně.